Respect Graduate School Sunar

“Kur’an” Sertifika Programı

2019 Güz Dönemi

Eylül – Aralık, 2019


2019 Güz Dönemi için Kur’an Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrenciler aşağıdaki iki dersi alacaklardır:

Kur’an Arapçası – I: Sarf

Kur’an Arapçası dersi iki dönemden oluşmaktadır. Dönemler her hafta 3 online buluşmadan ibaret olacak şekilde 14 hafta sürecektir. Bu derslerin amacı, öğrenciyi Kur’an Arapçasına aşina etmek ve kendi başına lügat yardımıyla Kur’an Arapçasını anlayabilmesini sağlamaktır. Birinci dönemde öğrenciye Klasik Arapçanın kelime bilgisi verilecektir. Bu dönemde öğrenci, üç sınıfa ayrılan (fiil, isim ve harf) Arapça kelimelerin morfolojisine odaklanacak  ve özellikle fiillerin üç harfli köklerinin yapısı ve çekimleri; bu köklerden başka fiiller ve isimlerin türetilmesinin kuralları; herhangi bir kökten türememiş kelimeler ve edatlar; isimler, edatlar ve zamirlerin oluşturduğu cümle olmayan terkipler vs. gibi konulara vakıf olacaktır. 14 hafta sürecek ikinci dönem ise cümle bilgisine ayrılmıştır. Bu kısımda Arapça kelimelerin nasıl bir araya gelerek cümleler oluşturduğu, kelimelerin cümle içindeki fonksiyonları ve konumlarına göre uğradığı değişiklikler ele alınacaktır. İkinci dönemin ikinci yarısından itibaren kısa metinler okunacak ve teorik bilgilerin metin okuma yoluyla pekişmesi sağlanacaktır. Dersin genelinde klasik ve modern öğretme metotları birleştirilerek öğrencinin kısa sürede mesafe kat etmesi sağlanacaktır.

Profesör: Dr. Halim Çalış

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kelam alanında yüksek lisans bitirdikten sonra Amerika’ya gelen Halim Çalış, Lutheran School of Theology at Chicago’da Dünya Dinleri konusunda ikinci yüksek lisansını yaptı. Daha sonra University of Chicago’da İslami İlimler alanında doktorasını tamamladı. İngilizce ve Türkçe dergilerde çalışmaları yayınlanan Halim Çalış, halihazırda Respect Graduate School’da İslami İlimler üzerine dersler vermektedir.

Tarih: 9 Eylül – 20 Aralık, 2019 (14 hafta)

Günler: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma

Vakit: 19:00 – 20:00 PM EST (New York Saati)

* To Register to Kur’an Arapçası – I: Sarf only, click here.

 

Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş

“Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş” dersinde, katılımcılarla Kur’an vahyinin inişinden bir kitap haline gelinceye kadar geçirdiği süreci ele alacağız. Ayrıca Kur’an ayetlerinin tefsir edilme yöntemleri ve başlıca Kur’an tefsirleri ve müfessirler hakkında bilgiler paylaşacağız. Ders sonunda, Kur’an nedir? Vahiy Nedir? Elimizde bulunan Kur’an-ı Kerim, kitap haline nasıl gelmiştir? Kur’an ayetleri nasıl yorumlanır? Kur’an’ı en iyi şekilde hangi müfessir yorumlamıştır? Meşhur Kur’an Tefsirleri ve müfessirleri kimlerdir? gibi sorulara cevaplar bulacağız ve bu ders vesilesiyle Kur’an’ı bize indirmekle bizi şereflendiren Allah’ın (cc) maksadını anlamaya çalışacağız.

Profesör: Dr. Ahmet Bedir

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Şanlıurfa Harran Üniversitesinde tamamlayan Ahmet Bedir, 1994-2014 yılları arasında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında, Kur’an Tarihi ve Tefsir Usulü dersleri verdi. Basılmış eserleri arasında, Kur’an Atlası isimli çalışması büyük bir ilgiye mazhar oldu. 12 yılda tamamlanan bu eserde, Kur’an-ı Kerim’de geçen tüm peygamberlerin yaşadıkları mekânlar harita, resim ve bilgi eşliğinde okuyucuya sunulmaktadır. Ahmet Bedir halihazırda Amerika’da ilmi çalışmalarına devam etmektedir.

Tarih: 2 Kasım – 21 Aralık, 2019 (7 hafta)

Gün: Cumartesi

Vakit: 10:00 AM – 12:00 PM EST (New York Saati)

*To Register to Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş only, please click here.

Kuran Sertifika

Güz Donemini Taksitle Odemek Icin Linki Tiklayin