Respect Graduate School Sunar

“Kur’an” Sertifika Programı

2020 Bahar Dönemi

(11 Ocak – 24 Nisan)


2020 Bahar Dönemi için Kur’an Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrenciler aşağıdaki iki dersi alacaklardır:

Kur’an Arapçası – II: Nahiv

Kur’an Arapçası dersi iki dönemden oluşmaktadır. Dönemler her hafta 3 online buluşmadan ibaret olacak şekilde 14 hafta sürecektir. Bu derslerin amacı, öğrenciyi Kur’an Arapçasına aşina etmek ve kendi başına lügat yardımıyla Kur’an Arapçasını anlayabilmesini sağlamaktır. Birinci dönemde öğrenciye Klasik Arapçanın kelime bilgisi verilecektir. Bu dönemde öğrenci, üç sınıfa ayrılan (fiil, isim ve harf) Arapça kelimelerin morfolojisine odaklanacak  ve özellikle fiillerin üç harfli köklerinin yapısı ve çekimleri; bu köklerden başka fiiller ve isimlerin türetilmesinin kuralları; herhangi bir kökten türememiş kelimeler ve edatlar; isimler, edatlar ve zamirlerin oluşturduğu cümle olmayan terkipler vs. gibi konulara vakıf olacaktır. 14 hafta sürecek ikinci dönem ise cümle bilgisine ayrılmıştır. Bu kısımda Arapça kelimelerin nasıl bir araya gelerek cümleler oluşturduğu, kelimelerin cümle içindeki fonksiyonları ve konumlarına göre uğradığı değişiklikler ele alınacaktır. İkinci dönemin ikinci yarısından itibaren kısa metinler okunacak ve teorik bilgilerin metin okuma yoluyla pekişmesi sağlanacaktır. Dersin genelinde klasik ve modern öğretme metotları birleştirilerek öğrencinin kısa sürede mesafe kat etmesi sağlanacaktır.

Profesör: Dr. Halim Çalış

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kelam alanında yüksek lisans bitirdikten sonra Amerika’ya gelen Halim Çalış, Lutheran School of Theology at Chicago’da Dünya Dinleri konusunda ikinci yüksek lisansını yaptı. Daha sonra University of Chicago’da İslami İlimler alanında doktorasını tamamladı. İngilizce ve Türkçe dergilerde çalışmaları yayınlanan Halim Çalış, halihazırda Respect Graduate School’da İslami İlimler üzerine dersler vermektedir.

Tarih: 13 Ocak – 24 Nisan, 2020 (14 hafta)

Günler: Pazartesi, Çarşamba, Cuma

Vakit: 19:00 – 20:00 PM EST (New York Saati)

* To Register to Kur’an Arapçası – II: Nahiv only, click here.

 

Kur’an’dan Okumalar

“Kur’an’dan Okumalar” dersinde katılımcılar, Kur’an mesajını özetleyen aşağıdaki ayetlerin tefsiri hakkında malumat sahibi olacaktır:

Fatiha Sûresi: Kur’an-ı Hakîm’in önsözü ve özeti.

Bakara: 1-39: İnsanlığın yaratılış gayesi ve misyonu.

Kur’an’ın  başlıca dört muhatap grubundan Müminler, Kâfirler ve Münafıklar hakkında söylemi.

Bakara: 39-48; Al-i İmran: 26-67; Meryem: 16-37: Kur’an’ın “dördüncü muhatap” Ehl-i Kitap (Mûsevî ve Hristiyanlar) hakkında söylemi.

Rum (30), Fetih (48), ve Hucurat (49) sûreleri ve Bakara (2), Hicr (15), ve Furkan (25) surelerinin bazı kısımları: Mekke ve Medine sûrelerinde ibadet, ahlak, din hürriyeti ve  bazı hukuk hükümleri.

Bakara (2): 177, 255-256, 284-286; Furkan (25): 63-77; Gafir (40): 23-78: Üç monoteist dinde müşterek “on emir”. Kur’an’da iman esasları, ahiret, ibadet, takva, tebliğ ve dua.

Profesör: Prof. Dr. Suat Yıldırım

Uluslararası alanda tanınan bir tefsir alimi olan Suat Yıldırım, doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde dersler vermenin yanı sıra, Irak (Bağdat), Fransa (Paris), Suudi Arabistan (Medine) ve Malezya (Kuala Lumpur) gibi ülkelerde ilmi faaliyetlerde bulunup dersler verdi. Basılmış araştırma ve tercüme eserleri arasında Kur’an’ın Türkçeye ve Fransızcaya tercümeleri de bulunmaktadır. Pek çok uluslararası konferansa katılan Suat Yıldırım’ın ayrıca 200’den fazla makale çalışması bulunmaktadır. Şu an Kanada’da ikamet etmektedir.

Tarih: 7 Mart – 18 Nisan, 2020 (7 hafta)

Gün: Cumartesi

Vakit: 10:00 AM – 12:00 PM EST (New York Saati)

* To Register to Kur’an’dan Okumalar only, click here.

 

Kuran Sertifika

Bahar Çoklu ödeme Formu