Dr. Adem Akinci ile Diasporada Cocuk Egitimi

8 Ocak – 16 Subat


Bu ders Respect Graduate School’un sunduğu “Çok Disiplinli Sertifika Programı”nın bir parçasıdır. İlgi duyanlar sadece bu dersi alabileceği gibi, ders sertifika programına da saydırılabilir. Sertifika programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

8 Ocak – 16 Subat arasi her sali gecesi 10:00 – 11:30 (EST) arasi.

Her anne baba çocuğunu sever, onun en iyi şekilde eğitilmesini ve iyi bir ahlak sahibi olmasını ister. Bu doğrultuda ebeveynler çeşitli gayretler içerisine girerler.

Atalarımız ne güzel söyler; “çocuk azizdir ama terbiye daha azizdir” Acaba çocuklarımıza değer verdiğimiz ölçüde onların terbiyelerine önem veriyor muyuz? Bu konuda gösterilen gayretler yeterli mi? Anne babalar çocuk eğitimi konusunda gerekli alt yapıya sahip mi? Uygulamada tecrübeler ve birikimler birbiriyle çatışabiliyor veya istenilen sonucu vermeyebiliyor. Bu konuda doğru nedir, belirleyici ne olmalı?

Bu derste amacımız, çocuklarımızı günümüzün şartlarında en güzel şekilde nasıl yetiştirebiliriz? Özellikler çok kültürlü toplumlarda ikilem yaşayan çocuklarımıza kendi değerlerimizi nasıl verebiliriz?  

Haftalık ders planı:

 1. Hafta: Temel Kavramlar (Eğitim, öğretim, terbiye, davranış, gelişim) Anne Babaların çocukların eğitimi konusuna yaklaşımları
 2. Hafta: Din eğitiminde ailenin rolü, Din eğitimi ne zaman başlar, erken yaşlarda din eğitiminin önemi, çocuğa ilk önce neler öğretilmeli?
 3. Hafta: Çocuğun gelişim basamakları ve buna göre eğitim yapmanın önemi
 4. Hafta: Din Eğitiminde prensipler
 5. Hafta: Din Eğitiminde prensipler
 6. Hafta: Din Eğitiminde kaçınılması gereken olumsuzluklar
 7. Hafta: Eğitimde mükafat ve ceza

Ölçme ve Değerlendirme

3-5 sayfa arasında derste belirlenecek bir bir konuda deneme yazma: % 50, öğrenci katılımı: % 50.

Dersin kaynakları:

 • Fethullah GÜLEN; Çekirdekten Çınara, Nil Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Hüseyin ZAHİT; Anneciğim Bana Allah’ı Anlatır mısın; Rehber Yayınları, İstanbul, 2006.
 • İbrahim CANAN; Peygamberin Sünnetinde Terbiye, Kaynak Yayınları,
 • Muhammet KUTUP; İslam Terbiye Metodu ve Ahlak Sistemi, Çev: Ali Özek, Hisar Yayınevi, İstanbul, 1977.
 • Adem AKINCI; Din Eğitiminde Etkili bir yöntem: Hikaye, Zaman Cep Kitapları, İstanbul, 2001.
 • Muhammet Nur SÜVEYD; Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi, Ter: Zekeriya Güler, Uysal Kitabevi, Konya, 1998.

Yardımcı kaynaklar:

1- Haluk YAVUZER; Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987.

2- C. G. SALZMANN; Nerede Hata Yaptık?, Uysal Kitabevi, Konya, 1998.

3- Nurettin FİDAN; Münire ERDEN; Eğitim Bilimine Giriş, Meteksan Anonim Şti., Ankara, 1994.

4-  Pierre BOVET; Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi, çev: Selahattin Odabaş, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1958.

Kaydolmak için lüften formu doldurunuz: