Dr. İsmail Büyükçelebi ile Kıraat Dersi


Bu ders Respect Graduate School’un sunduğu “Çok Disiplinli Sertifika Programı”nın bir parçasıdır. İlgi duyanlar sadece bu dersi alabileceği gibi, ders sertifika programına da saydırılabilir. Sertifika programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Değerli kardeşlerim,

Bu dersimizde hedefimiz imamlık yapabilen kardeşlerimizin kıraat hatalarını tashih etmektir.

Kur’an’ı düzgün okumanın bir kısım şartları vardır.

Biz bunların en mühimlerinden başlayıp önce nazari olarak, daha sonra da karşılıklı tekrar ederek pişirmeye çalışacağız.

Evvela bu şartlardan
a) Harfleri mahreçlerinden çıkarmak,
b) Harflere sıfatlarını vermek,
c) Tecvid kâidelerine riayet etmek üzerinde duracağız.

İkinci fasılda kıraat esnasında yapılan hatalar nelerdir, bunların hangileri lahn-i celî (büyük hata) hangileri lahn-i hafi (küçük hata), lahn-i celinin hükmü nedir, lahn-i hafinin hükmü nedir konularını işleyeceğiz.

Bilahare vaktimizin yettiği nisbette “zelletü’l-kârî”, “vakıf-vasıl” gibi konulara devam edeceğiz inşaAllah.

Dr. İsmail Büyükçelebi

Kaydolmak için lüften formu doldurunuz: