Evlilik Semineri

30 Mart – 11 Mayıs, 2019


Bu kursun amacı evlilik ve aile danışmanlığına genel bir bakış sağlamak ve kişisel ilgi duyan bireylere ve aile danışmanlık hizmeti veren toplum liderlerine destek sağlamaktır. Her ders evlilik ve aile danışmanlığı ile ilgili teorik, dini ve pratik uygulamalara dikkat çekecektir. Toplum liderlerinin ve rehberlerin aileleri yönlendirmedeki rolüne özellikle vurgu yapılacaktır. Aile sistemleri teorisi, dersin temel öğretilerini ve işlenmesini şekillendirecektir. Ders programı için tıklayınız: Aile Semineri.

Evlilik Semineri

Buluşma Tarih ve Saatleri: 7 online buluşma,
Cumartesi günleri, 30 Mart – 11 Mayıs, 2019,
11:00 AM – 01:o0 PM EST (New York Saati ile)

Ücret: $75

Yasir Bilgin, Niagara Vakfında ve Minnesota ve Michigan Türk toplumlarında manevi rehber, dinler-arası diyalog koordinatörü ve yönetici müdür olarak hizmet vermiştir. O ayrıca Michigan Eyalet Üniversitesinde dört yıl eğitmen olarak çalışmıştır. Şu anda Chicago’da Lutheran School of Theology’de doktora yapmaktadır. Doktora alanı, hayattaki olumsuzluklara dini çözümler bulmaya odaklanmış din ve maneviyat psikolojisidir. O aynı zamanda Chicago Üniversitesi Graham School’da dersler vermektedir. Yasir Bilgin, diyalog konusunda etkin olup İbrahimi dinler arası diyalog, İslam ve Müslüman toplumlarda manevi rehberlik konularında yazılar yayınlamaktadır. Dinler arası diyalog ve kültürel çeşitlilik konularında çalışmaları Michigan Eyaleti ve Michigan Eyalet Üniversitesi tarafından takdir görmüştür. Yasir Bilgin halihazırda Chicago’da tarihi Hyde Park semtinde eşi ve üç çocuğu ile ikamet etmektedir.