Kur’an Kıraati Programı

Haziran – Eylül, 2019


Önceki semavi kitaplardan farklı olarak Kur’an-i Kerim hem lafzı hem de manası ile Cenab-ı Hakk tarafından Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mümtaz kalplerine indirilmiştir. Bu hususi özelliği sebebiyle Kur’an-i Kerim’in sadece manası değil, aynı zamanda lafzı da mucizevi ve ilahidir. Bu itibarla Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bu yana hiç bir zaman sıradan herhangi bir Arapça metin gibi okunmamış, bilakis tecvid denilen hususi okuma kaideleri çerçevesinde tilavet edilmiştir. Aslında Kur’an lafzının bu hususi okunuşu Kur’an-ı Kerim’in Efendimiz aleyhisaalatu vesselamın kalbine nuzülü ile başlamıştır. Nitekim Furkan suresinde Cenab-ı Allah bunu şöyle ifade eder: “İnkar edenler: Kur’an, ona bir defada indrilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle aralıklı olarak parça parça indirdik ve ağır ağır okuduk.” (25/32) Bu ağır ağır, yada Kur’ani tabiriyle tertil ile okuyuşun devam ettirilmesini Cenab-ı Allah, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm müslümanlara da emir buyurmaktadır: “Kur’an’ı açık açık, tane tane tertil üzere oku!” (73/4)

Respect Graduate School bu geleneği devam ettirmek ve yagınlaştırılmasına hizmet etmek maksadıyla Kur’an Kıraatı Programı başlatmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrenciler namazlarını hatasız kılacak düzeyde bir kıraat pratiğine sahip olacakları gibi aynı zamanda ihtiyaç hasıl olduğunda başkalarına da gönül huzuruyla namaz 

 

Deslerimiz bütünüyle internet üzerinden olduğu için dünyanın her yerinden katılıma müsaittir. Derslere katılacak öğrenci sayısı 10 ile sınırlıdır. Zaman kaybetmeden kayıt olun!


Tek Ders Ücreti: $ 150

Kur’an Kıraati Level 1 Erkek

Hoca: Fedai Can 
Tarih: 15 Haziran– 14 Eylül, 2019 (Cumartesi Günleri)
Saat: 9:00 PM – 11:00 PM EST

Kur’an Kıraati Level 2 Erkek

Hoca: Dr. İsmail Büyükçelebi
Tarih: 16 Haziran– 15 Eylül, 2019 (Pazar Günleri)
Saat: 9:00 – 11:00 AM EST

Kur’an Kıraati Level 3 Erkek

Hoca: Kurra Hafız Abdullah Kari
Tarih: 14 Haziran – 13 Eylül, 2019 (Cuma Günleri)
Saat: 9:00 PM – 11:00 PM EST

Kur’an Kıraati Level 4 Erkek

Hoca: Kurra Hafız Fedai Can
Tarih: 16 Haziran – 15 Eylül, 2019 (Pazar Günleri)
Saat: 5:00 PM – 7:00 PM EST

Level 5 -YÜZÜNDEN DOĞRU OKUMA VE HIZLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Hoca: Dr. Bilal Sabit
Tarih: 15 Haziran– 14 Eylül, 2019 (Cumartesi Günleri)
Saat: 9:00 PM – 11:00 PM EST

Kur’an Kıraati Level 1 Bayanlar İçin

Hoca: Şükran Yoldaş
Tarih: 15 Haziran– 14 Eylül, 2019 (Cumartesi Günleri)
Saat: 1:00 PM – 3:00 PM EST

Kur’an Kıraati Level 3 Bayanlar İçin

Hoca: Saliha Durmaz
Tarih: 16 Haziran – 15 Eylül, 2019 (Pazar Günleri)
Zaman: 8:00 – 10:00 PM EST