Kur’an Kıraati Programı

Kur’an Kıraati Level 1A

12 Ocak – 13 Nisan, 2019


Level 1A Kıraat derslerinde başlıca üzerinde durulacak konular harflerin mahreçleri, tecvid kurallarının tatbikatı ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumanın geliştirilmesi olacaktır. Level 1A daha önce herhangi bir fem-i muhsinden ders almamış öğrenciler için dizayn edilmiştir. Derslerde tecvid ilminin teorik kurallarından ziyade pratik uygulamasına ağırlık verilecek ve öğrencilerin lahn-i celi denilen ciddi okuma hatalarının tashihi üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu dersten beklenen gaye öğrenciyi namazlarını kusursuz kılacak düzeyde bir kıraata kavuşturabilmek için ilk ve en önemli adımı atmış olmaktır. Öğrenci bu gayeyi Level 1B derslerini de aynı anda, yada başka bir zaman diliminde almak suretiyle kamilen gerşekleştirmiş olacaktır.

 

Kur’an Kıraati Level 1A

Hoca: Dr. İsmail Büyükçelebi
Tarih: 12 Ocak – 13 Nisan 2019 (Cumartesi Günleri)
Saat: 9:00 – 11:00 AM EST
Ücret: $ 150

 

Other Classes Available:

Kur’an Kıraati Level 1B

Kur’an Kıraati Level 2

 

Back to Kur’an Kiraati Main

Burs Basvuru Formu: http://www.respectgs.us/burs-basvuru-formu/