Respect Graduate School Sunar

“Kur’an” Sertifika Programı

2020 Bahar Dönemi

13 Ocak – 24 Nisan, 2020


Kur’an Arapçası II: Nahiv

Kur’an Arapçası dersi iki dönemden oluşmaktadır. Dönemler her hafta 3 online buluşmadan ibaret olacak şekilde 14 hafta sürecektir. Bu derslerin amacı, öğrenciyi Kur’an Arapçasına aşina etmek ve kendi başına lügat yardımıyla Kur’an Arapçasını anlayabilmesini sağlamaktır. Birinci dönemde öğrenciye Klasik Arapçanın kelime bilgisi verilecektir. Bu dönemde öğrenci, üç sınıfa ayrılan (fiil, isim ve harf) Arapça kelimelerin morfolojisine odaklanacak  ve özellikle fiillerin üç harfli köklerinin yapısı ve çekimleri; bu köklerden başka fiiller ve isimlerin türetilmesinin kuralları; herhangi bir kökten türememiş kelimeler ve edatlar; isimler, edatlar ve zamirlerin oluşturduğu cümle olmayan terkipler vs. gibi konulara vakıf olacaktır. 14 hafta sürecek ikinci dönem ise cümle bilgisine ayrılmıştır. Bu kısımda Arapça kelimelerin nasıl bir araya gelerek cümleler oluşturduğu, kelimelerin cümle içindeki fonksiyonları ve konumlarına göre uğradığı değişiklikler ele alınacaktır. İkinci dönemin ikinci yarısından itibaren kısa metinler okunacak ve teorik bilgilerin metin okuma yoluyla pekişmesi sağlanacaktır. Dersin genelinde klasik ve modern öğretme metotları birleştirilerek öğrencinin kısa sürede mesafe kat etmesi sağlanacaktır.

Profesör: Dr. Halim Çalış

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kelam alanında yüksek lisans bitirdikten sonra Amerika’ya gelen Halim Çalış, Lutheran School of Theology at Chicago’da Dünya Dinleri konusunda ikinci yüksek lisansını yaptı. Daha sonra University of Chicago’da İslami İlimler alanında doktorasını tamamladı. İngilizce ve Türkçe dergilerde çalışmaları yayınlanan Halim Çalış, halihazırda Respect Graduate School’da İslami İlimler üzerine dersler vermektedir.

Tarih: 13 Ocak – 24 Nisan, 2020 (12 hafta)

Günler: Pazartesi, Çarşamba, Cuma

Vakit: 19:00 – 20:00 PM EST (New York Saati)

Kuran Sertifika

2020 Bahar Dönemi