Respect Graduate School Sunar

“Kur’an” Sertifika Programı

2020 Bahar Dönemi

7 Ocak – 18 Nisan, 2020


Kur’an’dan Okumalar

“Kur’an’dan Okumalar” dersinde katılımcılar, Kur’an mesajını özetleyen aşağıdaki ayetlerin tefsiri hakkında malumat sahibi olacaktır:

Fatiha Sûresi: Kur’an-ı Hakîm’in önsözü ve özeti.

Bakara: 1-39: İnsanlığın yaratılış gayesi ve misyonu.

Kur’an’ın  başlıca dört muhatap grubundan Müminler, Kâfirler ve Münafıklar hakkında söylemi.

Bakara: 39-48; Al-i İmran: 26-67; Meryem: 16-37: Kur’an’ın “dördüncü muhatap” Ehl-i Kitap (Mûsevî ve Hristiyanlar) hakkında söylemi.

Rum (30), Fetih (48), ve Hucurat (49) sûreleri ve Bakara (2), Hicr (15), ve Furkan (25) surelerinin bazı kısımları: Mekke ve Medine sûrelerinde ibadet, ahlak, din hürriyeti ve  bazı hukuk hükümleri.

Bakara (2): 177, 255-256, 284-286; Furkan (25): 63-77; Gafir (40): 23-78: Üç monoteist dinde müşterek “on emir”. Kur’an’da iman esasları, ahiret, ibadet, takva, tebliğ ve dua.

Profesör: Prof. Dr. Suat Yıldırım

Uluslararası alanda tanınan bir tefsir alimi olan Suat Yıldırım, doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde dersler vermenin yanı sıra, Irak (Bağdat), Fransa (Paris), Suudi Arabistan (Medine) ve Malezya (Kuala Lumpur) gibi ülkelerde ilmi faaliyetlerde bulunup dersler verdi. Basılmış araştırma ve tercüme eserleri arasında Kur’an’ın Türkçeye ve Fransızcaya tercümeleri de bulunmaktadır. Pek çok uluslararası konferansa katılan Suat Yıldırım’ın ayrıca 200’den fazla makale çalışması bulunmaktadır. Şu an Kanada’da ikamet etmektedir.

Tarih: 7 Mart – 18 Nisan, 2020 (7 hafta)

Gün: Cumartesi

Vakit: 10:00 AM – 12:00 PM EST (New York Saati)

Kuran Sertifika

2020 Bahar Dönemi