Risale-i Nur’da Anahtar Kavramlar I

Emine Eroğlu


Bu ders Respect Graduate School’un sunduğu “Çok Disiplinli Sertifika Programı”nın bir parçasıdır. İlgi duyanlar sadece bu dersi alabileceği gibi, ders sertifika programına da saydırılabilir. Sertifika programı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Bu dersteki amacımız, Bediüzzaman’ın, “Bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir.” (29. Mektup, Altıncı Risale) sözünden hareketle bize Risale-i Nur’un anlam hazinesini açacak anahtar kavramların çıkarılması, irdelenmesidir. Risale-i Nur’un dili Kur’an dili, Risale-i Nur’daki kavramlar Kur’an kavramları olduğu bilgisinden hareketle Risale-i Nur’un kavram haritası üzerinde çalışmaktır.

Risale-i Nur’u hakkıyla anlayabilmek için, bu eserlerin hangi temel kavramlar üzerinde örgülendiğini anlamaya çalışmak.
“Ve Allah Teâlâ, Hazretleri Âdem’e bü­tün isim­le­ri öğ­ret­ti.” (Bakara Suresi, 31) ayeti Hazretleri Adem A.S’a her ilmin anahtar kavramlarının verildiği şeklinde de anlaşılabileceğinden hareketle, hakikati kavramsal bir temele oturtarak anlamak.

Dersin İşleniş Biçmi

Muhyiddin İbn Arabi, anlam mertebelerinin sonsuz olduğunu söyler.
Dersin işleniş biçimi Bediüzzaman her kavrama eklediği yeni anlam mertebesinin irdelenmesi üzerine kurulacak.
Dersin ilk 20 dakikasında kavrama ilişkin etimolojik ve epistemolojik bir bilgi verildikten sonra kalan zaman Risale-i Nur’un muhtelif eserlerinde o kavramın nasıl ele alındığının irdelenmesiyle devam edecek.
Yedi haftada 7 kavram üzerinde çalışılacak.
Karamlar fikir üretmeye ve üzerinde konuşmaya elverişli olması için zıtları üzerinden ele alınacak.
İman-Küfür
Mülk-Melekut (Madde-Mana)
İhlas-Riya
Ene Hüve
Hayır-Şer
Adalet-Zulüm
Sünnet-Bid’a

Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirme, öğrencilerin “Risale-i Nur’un anahtar kavramları”ndan birini seçip hazırlayacakları bitirme ödevi üzerinden yapılacak.
Öğrencilere öğretim dönemi başında üzerinde çalışacakları kavramı seçip çalışmaya başlamaları için bir öneri listesi sunulacak.
Bitirme ödevi olarak öğrencilerden 7 sayfalık, yayınlanmaya değer, bir makale yazmaları istenecek.

Derse Öğrenci Katılımı

Derse konu teşkil eden kavramın Risale-i Nur’da işlendiği temel metinler üzerinde yapılacak okumalar, öğrencinin derse katılımını sağlayacak.
Soru ve cevaplarla öğrenci dikkati uyanık tutulacak.
Ders dışında da öğrenci ile aktif iletişim devam ettirilecek.

Okunacak Kitaplar

Risale-i Nur’da Anahtar Kavramlar Ferit el Ensari
Sözler
Mektubat
Lemalar
Mesnevi-i Nuriye
İşaretü’l İcaz

Diğer Tavsiye Kaynaklar

Kalbin Zümrüt Tepeleri (Bu külliyat İngilizceye Sufizmin Anahtar Kavramları olarak çevrilmişti) Fethullah Gülen
İbn-i Arabi’de Anahtar Kavramlar Toşihiko İzutsu

Haftalık Ders Planı

Hafta 1: Tanışma
Ders hakkında bilgi verilecek
“Anahtar Kavram nedir”in anlaşılması sağlanacak
İman ve küfür kavramları 23. Sözü merkeze alınarak irdelenecek.
Hafta 2: 29. Söz merkeze alınarak Mülk Melekut (Madde Mana) kavramları irdelenecek.
Hafta 3: 21. Lem’a’yı merkeze alarak İhlas ve Riya kavramları irdelenecek.
Hafta 4: 30. Söz’ün birinci maksat’ı merkeze alınarak Ene ve Hüve kavramları irdelenecek.
Hafta 5: 26. Söz’ü merkeze alarak Hayır Şer kavramları irdelenecek.
Hafta 6: 10. Söz, Üçüncü Hakikat, İşaretü’l İcaz’daki Fatiha Tefsiri ve 15. Mektup 2. Sual merkeze alınarak Adalet ve Zulüm kavramları irdelenecek.
Hafta 7: 11. Lema merkeze alınarak Sünnet ve Bid’a kavramları irdelenecek.

Not:

1. Bu dersin gelirlerinin yarısı Respect Graduate School’un giderleri, yarısı da Türkiye’de son dönemlerde mağduriyete uğratılan kardeşlerimizin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Emine Eroğlu Hocamız’ın ders gelirinden herhangi bir istifadesi söz konusu değildir.

2. Interaktif ders kayıtlarımız dolmuştur. Sadece geçmiş dersleri izleyebileceğiniz “Kayıtlara Erişim Paketi”ni satın almak için lütfen formu doldurunuz.

3. “Risale-i Nur’da Anahtar Kavramlar II” için kayıt şimdi açık. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydolmak için lütfen buraya tıklayın.