Yorum Bilime (Hermenötik) Giriş

Kerim Balci

10 Kasım – 22 Aralık, 2019


Çok geniş ve derin tartışmaları olan yorum bilimin (hermenötik  ilminin) kurucu metinlerinin okunacağı bu derste özel olarak tarihselcilik ve mananın sahipliği gibi konular üzerinde durulacaktır. Aristo’dan, Farabi’ye, Kierkegaard’dan, Bakhtin’e kadar bir dizi yorumbilimcinin tanınacağı bu okumalarda, Fazlurrahman gibi Müslüman hermenetikçilerin ve Ankara Okulu’nun duruşu da incelenecek, Bediüzzaman Said Nursi ve Fethullah Gülen Hocaefendi’nin konuyla alakalı görüşleri de ayrıca tartışılacaktır. Bu ders yoğun okuma ve tartışma gerektiren bir derstir. İnteraktif bir ders olacağından öğrencilerin bütün derslere tam ve hazırlanmış katılımı ve videolarını açık tutma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin en azından giriş seviyesinde İngilizce bilmeleri önemlidir. 

Yorum Bilime (Hermenötik) Giriş

Kerim Balci
10 Kasım – 22 Aralık, 2019
Pazar Gunlerı
2:00 PM – 4:30 PM EST (New York Saati İle)
Ücret $125

*BU DERSİMİZİN KAPASİTESİ DOLMUŞTUR.